Profil

Półrocznik Uniwersytetu Warszawskiego wydawany przy Instytucie Filozofii UW.

Czasopismo o zasięgu ogólnopolskim kierowane do wszystkich środowisk intelektualnych i czytelników reprezentujących różne orientacje filozoficzne.

Działy tematyczne: Artykuły i rozprawy, Materiały dydaktyczne, Polemiki i dyskusje, Komunikaty, W pracowniach filozofów (np. tezy doktorskie), Rekonstrukcje i Recenzje.

Autorzy to reprezentanci wszystkich uczelni i ośrodków badawczych w Polsce.

Przekłady autorów obcych, współczesnych i dawniejszych.

Rok powstania: 1986

ISSN 0860-3839