O czasopiśmie

O czasopiśmie

Edukacja Filozoficzna (ISSN 0860-3839) to czasopismo naukowe wydawane od 1986 roku przez Uniwersytet Warszawski przy Instytucie Filozofii, a następnie Wydziale Filozofii UW.

Jest półrocznikiem kierowanym do wszystkich środowisk intelektualnych i czytelników reprezentujących różne orientacje filozoficzne. Misją czasopisma jest integrowanie osób zainteresowanych filozofią, a także wzajemne inspirowanie się oraz poszerzanie wiedzy i horyzontów.

Nasi Autorzy to reprezentanci wszystkich uczelni i ośrodków badawczych w Polsce i za granicą. Publikujemy recenzowane artykuły naukowe i przekłady autorów obcych (współczesnych i dawniejszych), a także recenzje książek i komunikaty, w tym sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Edukacja Filozoficzna:

 • ukazuje się w wersji drukowanej, ponadto artykuły są udostępniane na stronie internetowej (wolny dostęp), przy czym wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana;
 • na bieżąco wdraża standardy mające na celu zagwarantowanie wysokiej jakości naukowej publikowanych treści;
 • znajduje się na opublikowanej w 2019 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism punktowanych (20 pkt);
 • jest indeksowana w bazach:
  • Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH),
  • Google Scholar,
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN),
  • ERIH Plus;
 • publikuje artykuły naukowe w językach polskim lub angielskim, opatrując je numerami DOI oraz ORCID;
 • przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);
 • zachęca Autorów do udostępniania swoich opublikowanych na jej łamach artykułów na takich platformach jak ResearchGate oraz Academia.edu.

Skip to content