Cele i zakres tematyczny

Cele i zakres

Edukacja Filozoficzna to wysokiej jakości recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Uniwersytet Warszawski.

Publikujemy oryginalne wyniki badań ze wszystkich obszarów filozofii. Chcemy zapewnić naszym Czytelnikom szerokie spojrzenie uwzględniające: historię filozofii, logikę, etykę, ontologię/metafizykę, epistemologię, filozofię społeczną, filozofię polityki, filozofię nauki, filozofię kultury, filozofię religii, filozofię dialogu i inne.

Naszym celem jest rozwijanie wspólnoty, w której nawzajem się uczymy i inspirujemy na profesjonalnym poziomie.

Publikujemy przede wszystkim recenzowane artykuły naukowe. W każdym numerze dodajemy jednak także inne teksty, takiej jak: przekłady tekstów filozoficznych, recenzje książek, teksty ważnych wykładów, sprawozdania z ważnych wydarzeń i inne przydatne materiały.

Publikujemy tekstu po polsku i po angielsku. Teksty pop angielsku są mile widziane w każdym numerze. Niektóre numery wydajemy wyłącznie po angielsku (w takich przypadkach informujemy o tym fakcie w „call for papers” publikowanych czasowo na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych).

Czasami przygotowujemy numery o węższym zakresie tematycznym (jak np. numery 68/2019 and 70/2020). W takich przypadkach ogłaszamy to wcześniej we wspomnianych „call for papers”.

Skip to content