CFP

Call for Papers:
Tom ku czci prof. Mieczysława Boczara

Szanowni Państwo,

W gronie przyjaciół, uczniów i współpracowników Profesora Mieczysława Boczara uznaliśmy, że najwyższy czas podziękować mu za ogrom dobra, jakim od wielu lat obdarza wszystkich, których spotyka na filozoficznym szlaku, czy to prowadząc ich słowem i własnym przykładem, czy dzieląc się głęboką wiedzą i doświadczeniem. Podziękować chcemy mu skromnie, bo przygotowując tom ku jego czci. Mamy jednak nadzieję, że dla Profesora, który ze skromności wręcz słynie, będzie to miły upominek.

Serdecznie zapraszamy więc do przysyłania artykułów naukowych z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Szczególnie mile widziane będą teksty na tematy związane z zagadnieniami chętnie poruszanymi przez Profesora, a zwłaszcza odwołujące się do jego ulubionych autorów:

  • św. Augustyna,
  • Piotra Abelarda,
  • Jana z Salisbury,
  • Roberta Grosseteste.

Tom ukaże się jako numer 72/2020 czasopisma naukowego „Edukacja Filozoficzna”. Ponadto, jeśli uda się zgromadzić wystarczająco dużo artykułów o św. Augustynie, zostaną one wyłączone z tego numeru i opublikowane w formie monografii naukowej.

Wszystkie artykuły zostaną poddane procedurze recenzyjnej, zgodnie z zasadami przyjętymi przez „Edukację Filozoficzną”. Uprzejmie prosimy Autorów o uwzględnienie zasad przygotowania tekstów, dostępnych pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/do-autorow/

Artykuły prosimy przysyłać do 10 marca 2021 r. na adres: edukacjafilozoficzna@uw.edu.pl

Jednocześnie już teraz zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się online w lutym 2021 r. (mamy nadzieję – z udziałem Profesora), na której będzie można zwięźle zaprezentować i poddać dyskusji główne tezy przygotowywanych artykułów.

Przygotowanie tomu nie będzie ścisłą tajemnicą, ale na ile to możliwe, przez jakiś czas postaramy się nie zdradzać z tym pomysłem przed Profesorem. Uprzejmie prosimy o zachowanie dyskrecji (w miarę możliwości).

Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia Profesora Boczara,

Dawni doktoranci Profesora

Skip to content