Dla autorów

Dla autorów

Zakres tematyczny

Publikujemy oryginalne wyniki badań ze wszystkich obszarów filozofii. Chcemy zapewnić naszym Czytelnikom szerokie spojrzenie uwzględniające: historię filozofii, logikę, etykę, ontologię/metafizykę, epistemologię, filozofię społeczną, filozofię polityki, filozofię nauki, filozofię kultury, filozofię religii, filozofię dialogu i inne.

Jeśli planujemy numer o węższym zakresie tematycznym (jak np. numery 68/2019 i 70/2020), ogłaszamy to wcześniej we wspomnianych „call for papers” i w mediach społecznościowych.

Jak zgłosić tekst do publikacji

Jeśli mają Państwo zamiar zgłosić tekst do publikacji, prosimy:

 1. Napisać artykuł po polsku lub po angielsku zgodnie z powyższych zakresem tematycznym oraz przedstawionymi poniżej wskazówkami.
 2. Przysłać tekst na w pliku DOC lub DOCX na adres: edukacjafilozoficzna@uw.edu.pl
 3. Załączyć w osobnym pliku informację o autorze zawierającą: imię i nazwisko, stopień lub tytuł, afiliację (uczelnia/instytucja, jednostka podstawowa), adres uczelni/instytucji lub prywatny, adres e-mail, a wedle uznania również zakres zainteresowań i osiągnięcia, zaś jeśli to potrzebne, również dodatkowe informacje (np. disclaimer czy informacja o grancie/projekcie) lub podziękowania.
 4. Uzupełnić, podpisać i załączyć oświadczenie autora [pobierz w DOCX]

Dodatkowo każdy Autor proszony jest o przysłanie na adres redakcji podpisanej papierowej wersji oświadczenia o autorstwie oraz o udzieleniu licencji na wykorzystanie tekstu w razie przyjęcia do publikacji (do pobrania: formularz oświadczenia Autora).

Główne wskazówki

Artykuły naukowe przysyłane do Edukacji Filozoficznej powinny:

 1. prezentować oryginalną tezę lub rozwiązanie oraz zawierać stojącą za nimi jasną argumentację,
  odwoływać się do istotnych publikacji dotyczących problemu dyskutowanego w artykule,
 2. zawierać:
  • streszczenie w języku polskim i angielskim (500-2000 znaków, preferowany zakres: 800-1200 znaków),
  • 5-8 słów kluczowych,
  • bibliografię,
 3. zawierać się w przedziale 20.000-50.000 znaków,
 4. nie zawierać informacji, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie autora (by zapewnić podwójnie ślepą recenzję) (proszę upewnić się, że nazwisko autora nie znajduje się też w metadanych dokumentu),
 5. spełniać przedstawione poniżej warunki dotyczące: streszczeń, rycin, a także przypisów i bibliografii.
  Mogą Państwo użyć szablonu [pobierz w DOCX]

Wszystkie przysyłane teksty (w tym: artykuły naukowe, recenzje książek, sprawozdania itd.) powinny być:

 • informatywne,
 • dobrze napisane i poprawne pod względem językowym,
 • wysokiej jakości merytorycznej.

Podpowiedzi

Przed przysłaniem artykułu warto upewnić się, że:

 • tekst spełnia wszystkie określone tu wymagania,
 • autor nie łamie żadnych zasad etycznych i nie spełnia znamion żadnej z niedopuszczalnych praktyk (zob. więcej tutaj),
 • tekst spełnia kryteria opisane w formularzu recenzji [pobierz w DOCX]

Zachęcamy też do przejrzenia przykładów artykułów w opublikowanych już numerach.

Streszczenie (abstrakt)

Każdy przysłany artykuł naukowy powinien zawierać abstrakt w języku angielskim oraz abstrakt w języku polskim.

Abstrakt powinien wskazywać główny problem podjęty w artykule i główne zaprezentowane w nim wnioski.

Abstrakt powinien mieścić się w widełkach 500-2000 znaków (ze spacjami); preferujemy przedział 800-1200 znaków.

Ryciny

Jeśli planują Państwo umieszczanie rycin, proszę zadbać o ich jakość, pamiętając, że numery publikujemy w skali szarości.

Ryciny powinny być zarazem wstawione do tekstu i przysłane w oddzielnych plikach.

W przypadku bitmap, minimalna szerokość obrazka to 1200 pikseli, a minimalna wysokość to 800 pikseli.

Zachęcamy jednak do wykorzystywania grafiki wektorowej. Mile widziane są w tym przypadku formaty „PDF”, „EPS”, „AI”.

Każda rycina powinna być opatrzona podpisem, zawierającym informację, co przedstawia, a także informację, skąd pochodzi (w przypadku opracowania własnego należy napisać: „Źródło: oprac. własne”).

Standard przypisów

W tekstach polskojęzycznych należy stosować przypisy dolne według polskich zasad (odwołanie przed przecinkami, średnikami i kropkami); w tekstach anglojęzycznych – po tych znakach. Przy pierwszym odwołaniu się do danego tekstu należy postępować według poniższego wzoru:

 • Książka: S.A. Kripke, Nazywanie a konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 2001., s. 41.
 • Książka: S. Neale, Descriptions, MIT Press, Cambridge, MA 1990, s. 55–58.
 • Artykuł w czasopiśmie: M. Przełęcki, Argumentacja reisty, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 5(222), s. 20.
 • Artykuł w czasopiśmie: G. Nunberg, Indexicality and Deixis, „Linguistics and Philosophy” 1993, Vol. 16, No. 1, s. 22.
 • Rozdział w książce: M. Devitt, The Case for Referential Descriptions, w: Descriptions and Beyond, eds. M. Reimer, A. Bezuidenhout, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 243.
 • Tekst w książce: J.M. Bocheński, The Cracow Circle, w: The Vienna Circle and the Lvov-War-
  saw School, red. K. Szaniawski, Dordrecht 1988, s. 10.
 • Artykuł w pracy zbiorowej: K. Ajdukiewicz, O spójności syntaktycznej, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 228.

Przywołanie cytowanego już tekstu:

 • M. Przełęcki, Argumentacja reisty, dz. cyt., s. 21.
 • M. Devitt, The Case for Referential…, dz. cyt., s. 244.

Standard bibliografii

Bibliografię należy stworzyć według następującego wzoru:

 • Książka: Kripke S.A., Nazywanie a konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 2001.
 • Książka: Neale S., Descriptions, MIT Press, Cambridge, MA 1990.
 • Artykuł w czasopiśmie: Przełęcki M., Argumentacja reisty, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 5(222), s. 5–22.
 • Artykuł w czasopiśmie: Nunberg G., Indexicality and Deixis, „Linguistics and Philosophy” 1993, Vol. 16, No. 1, s. 1–43, https://doi.org/10.1007/BF00984721.
 • Rozdział w książce: Devitt M., The Case for Referential Descriptions, w: Descriptions and Beyond, red. M. Reimer, A. Bezuidenhout, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 234–260.
 • Tekst w książce: Bocheński J.M., The Cracow Circle, w: The Vienna Circle and the Lvov-War-
  saw School, red. K. Szaniawski, Dordrecht 1988, s. 9–18, https://doi.org/10.1007/978-94-009-2829-9_2.
 • Artykuł w pracy zbiorowej: Ajdukiewicz K., O spójności syntaktycznej, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 222–242.

Ważne uwagi:

 • jeśli dana publikacja posiada numer DOI, należy uwzględnić go w bibliografii,
 • jeśli w bibliografii używają Państwo alfabetu innego niż łaciński, proszę jednocześnie dodać transliterację (zgodnie ze standarem ISO 9).

Koszty

Teksty publikowane są nieodpłatnie. Autor nie dokonuje opłat na rzecz wydawcy (koszty wydawnicze), a wydawca nie wypłaca za teksty wynagrodzeń.

Autor udziela jedynie nieodpłatnej licencji do wykorzystania utworu.

Wydawca zapewnia profesjonalne redakcję tekstu oraz skład i łamanie.

Każdy numer publikowany jest w wersji papierowej. Ponadto zawartość numeru publikowana jest na stronie internetowej. Każdy Autor otrzymuje egzemplarz autorski numeru, w którym opublikował tekst.

Skip to content