nr 55/2013

Contents of issue 55/2013

Contents
Download
Bohdan Chwedeńczuk: Uwagi o agnostycyzmie
Download
Marek Łagosz: Aktualność socjalizmu
Download
Marcin Będkowski: Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego
Download
Magdalena Płotka: O potrzebie paleografii w historii filozofii
Download
Joanna Zegzuła-Nowak: Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg w estetyce polskiej XX wieku. Studium porównawcze
Download
Adrian Kuźniar: Problem etyki a teoria ewolucji: egoizm i błąd naturalistyczny
Download
Bartłomiej Skowron: Komunikat o warsztatach logiczno-krytycznych we wrocławskich liceach
Download
Stanisław Krajewski: Czym jest dowód matematyczny?
Download
Daniel Chlastawa: Cienie matematyki
Download
Monika Stasiuk: Perpetuum mobile, czyli wiecznie ruchome
Download

Skip to content