nr 56/2013

Contents of issue 56/2013

Contents
Download
Bogusław Wolniewicz: Marian Przełęcki z mojej perspektywy
Download
Bohdan Chwedeńczuk: O dramacie Mariana Przełęckiego z dołączeniem wspomnień
Download
Józef L. Krakowiak: Co dosłyszałem u Prof. Mariana Przełęckiego
Download
Marian Przełęcki: Wyznania politycznego konformisty
Download
Jan Szmyd: O przepływie wyższych wartości w świecie globalnym
Download
Jerzy Bobryk: Superweniencja jaźni rdzennej
Download
Tomasz A. Puczyłowski: Problem Gettiera, prawdziwość a problem uzasadnienia epistemicznego
Download
Bogusław Wolniewicz: Ocena względna zachowań
Download
Jacek J. Jadacki: O istocie pieniądza
Download
Andrzej Stępnik: W sprawie pojęcia kłamstwa
Download
Paweł Okołowski: Eutanazja a samobójstwo
Download
Elizabeth Jelinek: Nauczanie filozofii w małych grupach
Download
Andrzej Stępnik: Praca w podgrupach a nauczanie filozofii i etyki
Download
Marcin Trepczyński: Człowiek hipermodernizmu
Download
Robert Marszałek: Jak nie pisać również o antropologii filozoficznej?
Download

Skip to content