nr 59/2015

Contents of issue59/2015

Contents
Download
Jan Szmyd: Czy potrzebujemy jeszcze filozofii?
Download
Jarosław Mrozek: Socjalizujące funkcje dowodu matematycznego
Download
Witold Płotka: Ruch fenomenologiczny jako problem a zagadnienie redukcji
Download
Adam Andrzejewski, Marta Zaręba: Czy filozofia analityczna może stanowić cenną inspirację dla teologii chrześcijańskiej?
Download
Bohdan Chwedeńczuk: O bezprzedmiotowości teizmu
Download
Witold Mackiewicz: Dlaczego wrota Spiżowej Bramy muszą być zamknięte?
Download
Tomasz Lechowski: Rozwiązania paradoksu loterii
Download
Arkadiusz Wójcik: Kilka wybranych koncepcji błędnego koła we wnioskowaniu
Download
Eugeniusz Żabski: Wokół antynomii Kanta, czyli krytyka uprzedzonego rozumu
Download
Łukasz Iwasiński: Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Marksa
Download
Jakub Bartoszewski: Mordecaia Roshwalda filozofia troski
Download

Skip to content