nr 64/2017

Contents of issue 64/2017

In honour of professor BOGUSŁAW WOLNIEWICZ

[Summaries/abstracts are only available for scholarly articles to distinguish them from other materials.]

Contents Download
Mateusz Pencuła: Religia i chrześcijaństwo w ujęciu Bogusława Wolniewicza Download Abstract
Mieczysław Omyła: Logika diachroniczna a logika niefregowska Download Abstract
Dariusz Kisiel: Dwa pojęcia liberalizmu. Na kanwie rozważań Bogusława Wolniewicza Download Abstract
Mieczysław Omyła: O metafizyce sytuacji Download Abstract
Jędrzej Stanisławek: Główne formy kultury Download Abstract
Elżbieta Magner: Spójnik “czy” – koniunkcja Download Abstract
Anna Brożek: Dwaj wielcy warszawiacy: Władysław Tatarkiewicz i Alfred Tarski Download Abstract
Andrzej Stępnik: Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa Download Abstract
Witold Hensel, Tomasz Puczyłowski: Odpowiedź Stępnikowi: bałagan metodologiczny, nieporozumienia i niewłaściwa interpretacja Download Abstract
Paweł Okołowski: Wstęp do filozofii. Wykład prof. Bogusława Wolniewicza dla studentów I roku Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 1985/1986 Download
Marc Lange: Czy istnieją tylko pola? Download
Jacek Jadacki: Profesor Wolniewicz Download
Paweł Okołowski: Bogusław Wolniewicz (22 IX 1927 – 4 VIII 2017) Download
Jan Zubelewicz: Ostatnie rozmowy z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem: wola a rozum według Schopenhauera Download
Mieczysław Omyła: Wspomnienie o Zdzisławie Albinie Ziembie Download
Alicja Chybińska: Sprawozdanie z odsłonięcia tablic nad salami nr 4 oraz 102 w Instytucie Filozofii UW Download

Skip to content