Editorial Board

Editorial Board

Marcin Będkowski (vice editor in chief), Magdalena Gawin, Agata Łukomska, Witold Mackiewicz (honorary editor), Mateusz Pencuła (secretary), Tomasz A. Puczyłowski, Marcin Trepczyński (editor in chief), Anna Wójtowicz (vice editor in chief)

Programme Council

Mieczysław Omyła (president, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Stanisław Czerniak (IFiS PAN), Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański), Krystyna Krauze-Błachowicz (Uniwersytet Warszawski), Witold Mackiewicz (Uniwersytet Warszawski), Paweł Okołowski (Uniwersytet Warszawski), Ryszard Panasiuk (Uniwersytet Łódzki), Andrzej Półtawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet Warszawski), Bogusław Wolniewicz (Uniwersytet Warszawski)

Recent reviewers

dr hab. Jan Bigaj, IFiS PAN
prof. dr hab. Anna Brożek, UW
dr Przemysław Bursztyka, UW
dr hab. Stanisław Butryn, IFiS PAN
prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN
dr hab. Wojciech Dzik, US
dr hab., prof. UŁ Marek Gensler, UŁ
dr hab. Maria Gołębiewska, IFiS PAN
dr Witold Hensel, UwB
prof. dr hab. Jacek Jadacki, UW
dr hab., prof. UŁ Elżbieta Jung, UŁ
dr Katarzyna Kuś, UW
prof. dr hab. UWr Marek Łagosz, UWr
dr hab., prof. UŁ Janusz Maciaszek, UŁ
dr Joanna Michalik, UW
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, UMK
dr hab. Paweł Okołowski, UW
prof. dr hab. Jerzy Pogonowski, UAM
prof. dr hab. Zofia Rosińska, UW
dr Karolina Rychter, UW
prof. dr hab. Jan Szmyd, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Jędrzej Stanisławek, PW
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki, UwB
dr hab. Hanna Wojtczak, US
dr hab. Krzysztof Wieczorek, US
dr hab., prof. UW Krzysztof Wójtowicz, UW
prof. dr hab. Jan Zygmunt, UWr
dr hab., prof. PW Jan Zubelewicz, PW