nr 56/2013

zawartość numeru 56/2013

Spis treści
Pobierz
Bogusław Wolniewicz: Marian Przełęcki z mojej perspektywy
Pobierz
Bohdan Chwedeńczuk: O dramacie Mariana Przełęckiego z dołączeniem wspomnień
Pobierz
Józef L. Krakowiak: Co dosłyszałem u Prof. Mariana Przełęckiego
Pobierz
Marian Przełęcki: Wyznania politycznego konformisty
Pobierz
Jan Szmyd: O przepływie wyższych wartości w świecie globalnym
Pobierz
Jerzy Bobryk: Superweniencja jaźni rdzennej
Pobierz
Tomasz A. Puczyłowski: Problem Gettiera, prawdziwość a problem uzasadnienia epistemicznego
Pobierz
Bogusław Wolniewicz: Ocena względna zachowań
Pobierz
Jacek J. Jadacki: O istocie pieniądza
Pobierz
Andrzej Stępnik: W sprawie pojęcia kłamstwa
Pobierz
Paweł Okołowski: Eutanazja a samobójstwo
Pobierz
Elizabeth Jelinek: Nauczanie filozofii w małych grupach
Pobierz
Andrzej Stępnik: Praca w podgrupach a nauczanie filozofii i etyki
Pobierz
Marcin Trepczyński: Człowiek hipermodernizmu
Pobierz
Robert Marszałek: Jak nie pisać również o antropologii filozoficznej?
Pobierz

Skip to content