nr 59/2015

zawartość numeru 59/2015

Spis treści
Pobierz
Jan Szmyd: Czy potrzebujemy jeszcze filozofii?
Pobierz
Jarosław Mrozek: Socjalizujące funkcje dowodu matematycznego
Pobierz
Witold Płotka: Ruch fenomenologiczny jako problem a zagadnienie redukcji
Pobierz
Adam Andrzejewski, Marta Zaręba: Czy filozofia analityczna może stanowić cenną inspirację dla teologii chrześcijańskiej?
Pobierz
Bohdan Chwedeńczuk: O bezprzedmiotowości teizmu
Pobierz
Witold Mackiewicz: Dlaczego wrota Spiżowej Bramy muszą być zamknięte?
Pobierz
Tomasz Lechowski: Rozwiązania paradoksu loterii
Pobierz
Arkadiusz Wójcik: Kilka wybranych koncepcji błędnego koła we wnioskowaniu
Pobierz
Eugeniusz Żabski: Wokół antynomii Kanta, czyli krytyka uprzedzonego rozumu
Pobierz
Łukasz Iwasiński: Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Marksa
Pobierz
Jakub Bartoszewski: Mordecaia Roshwalda filozofia troski
Pobierz

Skip to content