nr 64/2017

Zawartość numeru 64/2017

NUMER POŚWIĘCONY PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA WOLNIEWICZA

[Streszczenia/abstrakty są dostępne tylko dla artykułów naukowych, aby odróżnić je od pozostałych materiałów.]

Spis treści  Pobierz
Mateusz Pencuła: Religia i chrześcijaństwo w ujęciu Bogusława Wolniewicza  Pobierz  Abstrakt
Mieczysław Omyła: Logika diachroniczna a logika niefregowska  Pobierz  Abstrakt
Dariusz Kisiel: Dwa pojęcia liberalizmu. Na kanwie rozważań Bogusława Wolniewicza  Pobierz  Abstrakt
Mieczysław Omyła: O metafizyce sytuacji  Pobierz  Abstrakt
Jędrzej Stanisławek: Główne formy kultury  Pobierz  Abstrakt
Elżbieta Magner: Spójnik „czy” – koniunkcja  Pobierz  Abstrakt
Anna Brożek: Dwaj wielcy warszawiacy: Władysław Tatarkiewicz i Alfred Tarski  Pobierz  Abstrakt
Andrzej Stępnik: Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa  Pobierz  Abstrakt
Witold Hensel, Tomasz Puczyłowski: Odpowiedź Stępnikowi: bałagan metodologiczny, nieporozumienia i niewłaściwa interpretacja  Pobierz  Abstrakt
Paweł Okołowski: Wstęp do filozofii. Wykład prof. Bogusława Wolniewicza dla studentów I roku Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 1985/1986  Pobierz
Marc Lange: Czy istnieją tylko pola?  Pobierz
Jacek Jadacki: Profesor Wolniewicz  Pobierz
Paweł Okołowski: Bogusław Wolniewicz (22 IX 1927 – 4 VIII 2017)  Pobierz
Jan Zubelewicz: Ostatnie rozmowy z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem: wola a rozum według Schopenhauera  Pobierz
Mieczysław Omyła: Wspomnienie o Zdzisławie Albinie Ziembie  Pobierz
Alicja Chybińska: Sprawozdanie z odsłonięcia tablic nad salami nr 4 oraz 102 w Instytucie Filozofii UW  Pobierz

Skip to content