Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Do głównych zadań Zespołu redakcyjnego należą: organizacja procesu wydawniczego i aktualnego programu działania, wstępna ocena nadesłanych tekstów, wybór recenzentów, prowadzenie procesu recenzowania, wspieranie autorów w przygotowaniu tekstów do publikacji, podejmowanie ostatecznej decyzji o przyjęciu tekstu do numeru, terminowe publikowanie kolejnych numerów.

Redaktor naczelny:

Zastępcy red. nacz.:

Redaktorzy merytoryczni:

 • Fabio Bertato (Universidade Estadual de Campinas),
 • Irene Binini (Scuola Normale Superiore),
 • Magdalena Gawin (Uniwersytet Warszawski),
 • Jens Lemanski (FernUniversität in Hagen),
 • Agata Łukomska (Uniwersytet Warszawski),
 • Mateusz Pencuła (Uniwersytet Warszawski),
 • Tomasz A. Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski),
 • Goran Rujević (Univerzitet u Novom Sadu),
 • Caterina Tarlazzi (Ca’ Foscari University of Venice),
 • Andrea Vestrucci (Graduate Theological Union; Université de Genève),
 • Ralph Weir (University of Lincoln, UK)

Sekretarz redakcji: Filip Łapiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Skip to content