Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelny: Marcin Trepczyński
Zastępcy red. nacz.: Anna Wójtowicz, Marcin Będkowski
Redaktorzy merytoryczni: Magdalena Gawin, Agata Łukomska, Mateusz Pencuła, Tomasz A. Puczyłowski
Sekretarz redakcji: Filip Łapiński

Rada Programowa

Przewodniczący: Mieczysław Omyła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Członkowie: Stanisław Czerniak (IFiS PAN), Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański), Krystyna Krauze-Błachowicz (Uniwersytet Warszawski), Witold Mackiewicz (Uniwersytet Warszawski), Paweł Okołowski (Uniwersytet Warszawski), Ryszard Panasiuk (Uniwersytet Łódzki), Andrzej Półtawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet Warszawski), Bogusław Wolniewicz (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci

dr hab. Jan Bigaj, IFiS PAN
prof. dr hab. Anna Brożek, UW
dr Przemysław Bursztyka, UW
dr hab. Stanisław Butryn, IFiS PAN
prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN
dr hab. Wojciech Dzik, US
dr hab., prof. UŁ Marek Gensler, UŁ
prof. Luca Gili, Université du Québec à Montréal
dr hab. Maria Gołębiewska, IFiS PAN
dr Witold Hensel, UwB
prof. dr hab. Jacek Jadacki, UW
dr hab., prof. UŁ Elżbieta Jung, UŁ
dr Katarzyna Kuś, UW
prof. dr hab. UWr Marek Łagosz, UWr
dr hab., prof. UŁ Janusz Maciaszek, UŁ
dr Joanna Michalik, UW
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, UMK
dr hab. Paweł Okołowski, UW
prof. dr hab. Jerzy Pogonowski, UAM
prof. dr hab. Zofia Rosińska, UW
dr Karolina Rychter, UW
prof. dr hab. Jan Szmyd, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Jędrzej Stanisławek, PW
dr hab., prof. UKSW Kordula Świętorzecka, UKSW
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki, UwB
dr Wojciech Wciórka, UW
dr hab. Hanna Wojtczak, US
dr hab. Krzysztof Wieczorek, US
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UW
dr hab., prof. UKSW Michał Zembrzuski, UKSW
prof. dr hab. Jan Zygmunt, UWr
dr hab., prof. PW Jan Zubelewicz, PW

Skip to content