nr 63/2017

Contents of issue 63/2017

[Summaries/abstracts are only available for scholarly articles to distinguish them from other materials.]

Contents Download
Jacek Jadacki: Mody w filozofii Download Abstract
Jędrzej Stanisławek: Nieracjonalność człowieka: główne źródło Download Abstract
Marek Łagosz: Skończone/nieskończone jako problem filozoficzny Download Abstract
Ziemowit Gowin: Czy termin „osoba” jest niekompletny semantycznie? Krytyka stanowiska Christiana Kanziana Download Abstract
Elżbieta Magner: Spójnik „czy” Download Abstract
Józef L. Krakowiak: Wokół Kantowskiej genealogii moralności, czyli o grzechu pierworodnym jako akcie konstytutywnym ludzkiej kultury Download Abstract
Alfred Skorupka: Buddyzm zen a św. Jan od Krzyża. Podobieństwa i różnice Download Abstract
Kamil Gorzka: Symbole w ujęciu filozoficznym wobec kultury i psychiki (L. Ostasz, M. Marciniszyn-Jedeszko, Rola symboli w życiu psychicznym i w kulturze, Olsztyn 2016) Download
Mateusz Pencuła: Jubileusz Witolda Mackiewicza i „Edukacji Filozoficznej” Download

Skip to content