nr 63/2017

zawartość numeru 63/2017

[Streszczenia/abstrakty są dostępne tylko dla artykułów naukowych, aby odróżnić je od pozostałych materiałów.]

Spis treści  Pobierz
Jacek Jadacki: Mody w filozofii  Pobierz  Abstrakt
Jędrzej Stanisławek: Nieracjonalność człowieka: główne źródło  Pobierz  Abstrakt
Marek Łagosz: Skończone/nieskończone jako problem filozoficzny  Pobierz  Abstrakt
Ziemowit Gowin: Czy termin „osoba” jest niekompletny semantycznie? Krytyka stanowiska Christiana Kanziana  Pobierz  Abstrakt
Elżbieta Magner: Spójnik „czy”  Pobierz  Abstrakt
Józef L. Krakowiak: Wokół Kantowskiej genealogii moralności, czyli o grzechu pierworodnym jako akcie konstytutywnym ludzkiej kultury  Pobierz  Abstrakt
Alfred Skorupka: Buddyzm zen a św. Jan od Krzyża. Podobieństwa i różnice  Pobierz  Abstrakt
Kamil Gorzka: Symbole w ujęciu filozoficznym wobec kultury i psychiki (L. Ostasz, M. Marciniszyn-Jedeszko, Rola symboli w życiu psychicznym i w kulturze, Olsztyn 2016)  Pobierz
Mateusz Pencuła: Jubileusz Witolda Mackiewicza i „Edukacji Filozoficznej”  Pobierz

Skip to content